Faydalı Bilgiler

 • Duygularını kontrol altında tutabilmek, sinirlerine hakim olabilmek,
 • Saldırgan tutumlardan kaçınmak, eleştirileri olgunlukla kabul etmek,
 • Provokasyonlara karşı dinginliğini koruyabilmek,
 • Yüksek stres durumlarında soğuk kanlığını koruyabilmek,
 • Fizik en dayanıklı olmak,
 • Nezaket kurallarına uygun davranmak,
 • Sorumluluk almaya, liderlik etmeye, başkalarını yönlendirmeye istekli olmak,
 • Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye hazır ve istekli olmak,
 • Dürüst olmak, etik kurallara bağlı olmak,
 • Problemleri önceden sezebilmek, ani gelişen riskleri belirleyebilmek ve uygun şekilde yönetebilmek,
 • Kısa süre içinde bir olayın veya nesnenin detaylarını algılayabilmek,
 • Duygu, düşünce ve izlenimlerini başkalarının doğru anlayabileceği şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatabilmek,
 • Sözlü ve yazılı mesajları kolayca algılayabilmek ve aynı şekilde başkalarına aktarabilmek,
 • Dikkatini uzun süreler boyunca, bir noktaya odaklayabilmek,
 • Sorunlara mantıklı çözümler bulmak, Olaylar, kişiler, nesneler, kelimeler ve resimler arasındaki farkları kolayca algılayabilmek, bunları tanımlayabilmek ve ifade edebilmek,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak ancak bağımsız karar vermeye yetkin olmak,
 • İletişim becerilerine sahip olmak,
 • Sesler arasındaki istikamet, ton ve seviye farklılıklarını kolayca ayırt etmek, bir ses yığının içindeki belirli bir sesi takip edebilmek ve bu sesleri tanımlayabilmek, Beş duyusuyla edindiği bilgileri gerektiğinde tekrar hatırlayabilmek,
 • Sadece özel güvenlik alanı sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir.
 • Yapmış olduğu tüm arama ve kontrolleri, elektronik sistem ve cihazlarla yapmak zorundadır, elle arama yapamaz.
 • Toplu ulaşım yerlerinde ve kültürel ve sosyal etkinliklerde kimlik sorabilir.
 • Görev alanında meydana gelen adli olaylara müdahale eder; gerektiğinde zor kullanır (Medeni Kanun Md.981, Borçlar Kanunu Md.52, TCK Md.24-25, CMK Md.90)
 • Olay yerini, sanık, tanık ve mağdurları muhafaza eder; genel kolluğun olay yerine intikali ile genel kolluğun emrine girer.
 • Sadece özel güvenlik alanı sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir.
 • Yapmış olduğu tüm arama ve kontrolleri, elektronik sistem ve cihazlarla yapmak zorundadır, elle arama yapamaz.
 • Toplu ulaşım yerlerinde ve kültürel ve sosyal etkinliklerde kimlik sorabilir.
 • Görev alanında meydana gelen adli olaylara müdahale eder; gerektiğinde zor kullanır (Medeni Kanun Md.981, Borçlar Kanunu Md.52, TCK Md.24-25, CMK Md.90)
 • Olay yerini, sanık, tanık ve mağdurları muhafaza eder; genel kolluğun olay yerine intikali ile genel kolluğun emrine girer.
 • Ticaret Yasasına Göre Kurulan Şirketlerin Faaliyetlerinin Yasal Bir Zemine Oturtulması
 • Özel Güvenlik Alanındaki Her Tür Faaliyetin Kayıt, Denetim Altına Alınması
 • Ülkede İstihdam Yaratılması
 • Polisin İş Yükünün Hafifletilerek Asıl Görevini Daha İyi Yapmasına İmkan Sağlanması
 • Kişi, kurum ve kuruluşların 24 saat esasına göre işin ehli personel tarafından korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır.